3.1 Hoe haal je de kern eruit?

De kern uit een stuk tekst halen wil zeggen dat je kort kunt omschrijven wat de belangrijkste boodschap van de auteur van de tekst. Daarvoor moet je doelgericht kunnen lezen. Dat wil zeggen, gericht lezen, met een focus op het beantwoorden van je kennisvraag.

Bij doelgericht lezen kunnen 3 stappen worden onderscheiden:

  • Verkennen: scannen van de tekst om voorkennis te activeren;
  • Lezen: grondig bestuderen van de tekst waarbij begrip centraal staat;
  • Terugkijken: tekst nogmaals (snel) lezen om beter te onthouden.

Bij het lezen van een artikel of andere tekst gaat het steeds om 2 dingen: verwerken van informatie en zoeken naar antwoorden. Zoek in de tekst naar de belangrijke stukken en begrippen. Probeer de inhoud van de tekst te begrijpen. Onderstreep of noteer (delen van) antwoorden op je kennisvraag tijdens het lezen. Maak eventueel een woordweb of conceptmap bij de tekst. En bedenk zelf voorbeelden of een toepassing bij de tekst.

Voorbeelden

Klik op de gewenste afbeelding om naar het bijhorende voorbeeld te gaan.

Voorbeeld Meester Joost (PO)
Meester Joost (PO)
Voorbeeld Mevrouw Van Dale (VO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Voorbeeld Werkgroep PO
Werkgroep PO
Voorbeeld Werkgroep VO
Werkgroep VO

Meer weten?

  • In deze blogpost lees je meer over het lezen en begrijpen van een wetenschappelijk artikel.

OnderWijs met Kennis » Hoe interpreteer je kennis? » 3.1 Hoe haal je de kern eruit?…