2.1 Hoe maak je van een praktijkvraag een kennisvraag?

Bedenk eens wat er bij jou goed gaat in de klas en wat minder goed. Weet je ook hoe je het minder goede kan verbeteren of heb je hiervoor meer informatie nodig? Of heeft een collega deze kennis? Om je onderwijspraktijk te kunnen verbeteren is het belangrijk dat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en dit samen met collega’s bespreekt. Stel elkaar daarbij de vraag: is het echt zo of is dit alleen mijn vermoeden of gevoel? In het laatste geval: zoek uit hoe het echt zit met behulp van literatuur.

Als je een praktijkvraag hebt geformuleerd (over iets wat je wilt verbeteren in je onderwijs) kun je hier vaak nog niet direct geschikte kennis uit onderzoek bij vinden. Dit betekent dat je jouw probleem of vraag moet gaan omzetten naar een kennisvraag. Welke kennis (of informatie) kan bijdragen aan het beantwoorden van je praktijkvraag? Welke begrippen horen bij het probleem dat jij wilt oplossen of de vraag die jij wilt beantwoorden?

 Download/print het stappenplan.

Voor tips bij deze stap klik hier.

Voorbeelden

Klik op de gewenste afbeelding om naar het bijhorende voorbeeld te gaan.

Voorbeeld Meester Joost (PO)
Meester Joost (PO)
Voorbeeld Mevrouw Van Dale (VO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Voorbeeld Werkgroep PO
Werkgroep PO
Voorbeeld Werkgroep VO
Werkgroep VO

Tips

  • Lees vaktijdschriften zoals Didactief, Jeugd School en Wereld, Praxis Bulletin, etc.
  • Als er op school stagiaires zijn die onderzoek doen: leer met hen mee door kritische vragen te stellen over en mee te denken.
  • Stimuleer ook een onderzoekende houding bij je eigen leerlingen door met hen te bespreken wat ‘waar’ is en door hen te stimuleren zelf dingen uit te zoeken en hoe en waarom-vragen te stellen.

OnderWijs met Kennis » Wanneer gebruik je kennis? » 2.1 Hoe maak je van een praktijkvraag een kennisvraag?