3.3 Wat is de zeggingskracht?

We zijn geneigd om alles wat op papier (of internet) staat voor waar aan te nemen. Soms kunnen verschillende bronnen elkaar echter tegenspreken. Om de zeggingskracht van je bron te bepalen kun je bijvoorbeeld kijken of het de mening van de auteur betreft of het om wetenschappelijk onderzoek gaat, je kunt nagaan of de auteur een bepaalde staat van dienst heeft op het gebied van onderwijsonderzoek en op welke literatuur de bron gebaseerd is.

Bij de onderzoeksopzet:

  • Hoe en bij wie zijn de gegevens van dit onderzoek verzameld?
  • Hoe groot was de groep bij wie het onderzoek is uitgevoerd?
  • Is het aantal uitvallers beperkt gebleven?
  • Zijn de participanten willekeurig aan een onderzoeksgroep toegewezen?

Bij de resultaten:

  • Komen de resultaten overeen met resultaten uit ander onderzoek?
  • Zijn de resultaten specifiek voor een bepaalde situatie of juist algemeen geldig?

Voorbeelden

Klik op de gewenste afbeelding om naar het bijhorende voorbeeld te gaan.

Voorbeeld Meester Joost (PO)
Meester Joost (PO)
Voorbeeld Mevrouw Van Dale (VO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Voorbeeld Werkgroep PO
Werkgroep PO
Voorbeeld Werkgroep VO
Werkgroep VO

OnderWijs met Kennis » Hoe interpreteer je kennis? » 3.3 Wat is de zeggingskracht?…