3.3 Klopt het wel?

We zijn geneigd om alles wat op papier (of internet) staat voor waar aan te nemen. Zeker wanneer het een onderzoek betreft. Resultaten kunnen elkaar tegen spreken. Kijken naar de opzet van het onderzoek. Op welke manier zijn de gegevens verzameld? Bij hoeveel en bij welke mensen zijn gegevens verzameld? Is het onderzoek in een specifieke context uitgevoerd? Resultaten van een onderzoek kunnen heel specifiek zijn voor een bepaalde context. Iets kan dus wel waar zijn in de ene situatie, maar niet in de andere. Lees daarom altijd kritisch. Om na te gaan of het klopt wat je leest is, kun je jezelf tijdens het lezen de volgende vragen stellen:

Bij de onderzoeksopzet:

  • Hoe en bij wie zijn de gegevens van dit onderzoek verzameld?
  • Hoe groot was de groep bij wie het onderzoek is uitgevoerd?
  • Is het aantal uitvallers beperkt gebleven?
  • Zijn de participanten willekeurig aan een onderzoeksgroep toegewezen?

Bij de resultaten:

  • Komen de resultaten overeen met resultaten uit ander onderzoek?
  • Zijn de resultaten specifiek voor een bepaalde situatie of juist algemeen geldig?

Voorbeelden

Klik op de gewenste afbeelding om naar het bijhorende voorbeeld te gaan.

Voorbeeld Meester Joost (PO)
Meester Joost (PO)
Voorbeeld Mevrouw Van Dale (VO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Voorbeeld Werkgroep PO
Werkgroep PO
Voorbeeld Werkgroep VO
Werkgroep VO

OnderWijs met Kennis » Hoe interpreteer je kennis? » 3.3 Klopt het wel?…