4. Hoe benut je kennis?

Nu je alle relevante informatie hebt verzameld om jullie probleem op te lossen of vraag te beantwoorden, is het de vraag hoe je de gevonden kennis vertaalt naar jullie eigen praktijk.

[cq_vc_flipbox fronttitle=”4.1 Met wie werk je samen?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Het is belangrijk om het toepassen van nieuwe inzichten niet op eigen houtje of in een klein groepje te doen.
LEES MEER…” backcontentcolor=”#ffffff” cardstyle=”customized” frontbg=”#663366″ backbg=”#663366″ isshadow=”cq-noshadow” contentsize=”1em” elementmargin=”5px 0 0 0″ link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dmet-wie-en-hoe-werk-je-samen||” backbuttonlink=”||”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”4.2 Hoe formuleer je een doel?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Op basis van de gelezen literatuur stelt de werkgroep een haalbaar en realistisch verbeterdoel, die past bij de situatie van de school en bij het onderwijsconcept.
LEES MEER…” backcontentcolor=”#ffffff” cardstyle=”customized” frontbg=”#663366″ backbg=”#663366″ isshadow=”cq-noshadow” contentsize=”1em” elementmargin=”5px 0 0 0″ link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dhoe-formuleer-je-een-doel||” backbuttonlink=”||”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”4.3 Hoe maak je een actieplan?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Om de verworven inzichten te kunnen gaan toepassen in de praktijk is het belangrijk dat jullie planmatig te werk gaan.
LEES MEER…” backcontentcolor=”#ffffff” cardstyle=”customized” frontbg=”#663366″ backbg=”#663366″ isshadow=”cq-noshadow” contentsize=”1em” elementmargin=”5px 0 0 0″ link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dhoe-maak-je-een-actieplan||” backbuttonlink=”||”]