3. Hoe interpreteer je kennis?

Als je relevante bronnen gevonden hebt, is de volgende stap dat je moet zien te begrijpen wat er precies staat. En dat is vaak nog niet zo eenvoudig als het lijkt! Om de informatie uit de bronnen te halen die jij nodig hebt, is het van belang dat je weet hoe je de kern eruit haalt, wat relevant is voor jouw vraag of probleem en wat de waarde is van wat er staat.

[cq_vc_flipbox fronttitle=”3.1 Hoe haal je de kern eruit?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”De kern uit een stuk tekst halen wil zeggen dat je kort kunt omschrijven wat de belangrijkste boodschap van de auteur van de tekst.

LEES VERDER…” backcontentcolor=”#ffffff” backbuttonbg=”#009900″ cardstyle=”customized” frontbg=”#009900″ backbg=”#009900″ isshadow=”cq-noshadow” elementmargin=”5px 0 0 0 ” link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dhoe-haal-je-de-kern-eruit||”]

[cq_vc_flipbox fronttitle=”3.2 Wat is relevant?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Vaak is lang niet alles wat in een bron staat relevant voor het beantwoorden van jouw kennisvraag.
LEES VERDER…” backcontentcolor=”#ffffff” backbuttonbg=”#009900″ cardstyle=”customized” frontbg=”#009900″ backbg=”#009900″ isshadow=”cq-noshadow” elementmargin=”5px 0 0 0 ” link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dwat-is-relevant||”]
[cq_vc_flipbox fronttitle=”3.3 Wat is de zeggingskracht?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”We zijn geneigd om alles wat op papier (of internet) staat voor waar aan te nemen. Soms kunnen verschillende bronnen elkaar echter tegenspreken.
LEES VERDER…” backcontentcolor=”#ffffff” backbuttonbg=”#009900″ cardstyle=”customized” frontbg=”#009900″ backbg=”#009900″ isshadow=”cq-noshadow” elementmargin=”5px 0 0 0 ” link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dwat-is-waar-hoe-waar-is-het||”]