1. Wanneer gebruik je kennis?

Soms loop je als team tegen een probleem aan of vraag je je af of jullie aanpak wel de juiste is. Vaak zijn we geneigd om snel voor een oplossing te kiezen of om gewoon maar iets uit te proberen, maar vaak is het beter om eerst uit te zoeken wat hierover al bekend is.

[cq_vc_flipbox fronttitle=”1.1 Wanneer gebruik je kennis?” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Kennis uit onderzoek kan helpen om keuzes te onderbouwen of juist om goede keuzes te kunnen maken.

LEES MEER…” backcontentcolor=”#ffffff” backbuttonbg=”#0099ff” cardstyle=”customized” frontbg=”#0099ff” backbg=”#0099ff” isshadow=”cq-noshadow” contentsize=”1em” elementmargin=”10px 0 0 0″ link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dwanneer-gebruik-je-literatuur|title:Lees%20meer…||” backbuttonlink=”|||”]

[cq_vc_flipbox fronttitle=”1.2 Het belang van kennisbenutting” frontcontentcolor=”#ffffff” backcontent=”Kennisbenutting is gericht op het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en schoolontwikkeling.
LEES MEER…” backcontentcolor=”#ffffff” backbuttonbg=”#0099ff” cardstyle=”customized” frontbg=”#0099ff” backbg=”#0099ff” isshadow=”cq-noshadow” contentsize=”1em” elementmargin=”10px 0 0 0″ link=”url:%2F%3Fportfolio%3Dhet-belang-van-praktijkonderzoek|title:Lees%20meer…||” backbuttonlink=”|||”]