4.2 Hoe formuleer je een doel?

Op basis van de gelezen literatuur stelt de werkgroep een haalbaar en realistisch verbeterdoel, die past bij de situatie van de school en bij het onderwijsconcept.

1. Selectie

Overzie de inzichten en beoordeel deze:

 • In hoeverre zijn ze passend bij mij en mijn leerlingen?
 • In hoeverre zijn ze passend bij onze visie/ons onderwijsconcept?
 • In hoeverre zijn ze haalbaar (tijd, complexiteit)?

Welke inzichten zijn het meest geschikt om te gebruiken?

Ga na:

 • Wat doe ik al?
 • Wat kan nog beter?
 • Wat kan ik direct verbeteren, wat op de langere termijn?
 • Wat kan ik alleen aanpassen, wat samen met collega’s?

2. Het doel

Formuleer het doel dat je wilt bereiken zo concreet mogelijk.

 • Wat wil je aan je eigen gedrag veranderen?
 • Wat wil je anders zien aan het gedrag van leerlingen?
 • Hoe draagt dit (uiteindelijk) bij aan bij betere leerprocessen van leerlingen?
 • Hoe draagt dit (uiteindelijk) bij aan de speerpunten / visie van de school?

3.  Aandachtspunten en voorwaarden

Wat zijn aandachtspunten bij de toepassing? Denk aan:

 • Voor welke leerlingen zijn de nieuwe inzichten bruikbaar?
 • Bij welke vakken/vakonderdelen?
 • Wijze van toetsing?

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? Denk aan:

 • Materialen
 • Professionalisering (bv coaching)
 • Leerlingvaardigheden
 • Gebruik van ICT
 • Samenwerking met collega’s
 • Rol van ouders/externen

Voorbeelden

Klik op de gewenste afbeelding om naar het bijhorende voorbeeld te gaan.

Meester Joost (PO)
Meester Joost (PO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Mevrouw Van Dale (VO)
Werkgroep PO
Werkgroep PO
Werkgroep VO
Werkgroep VO

OnderWijs met Kennis » Hoe benut je kennis? » 4.2 Hoe formuleer je een doel…